Etiske retningslinjer

Sommerakademiet følger samme retningslinjer for undervisningsetikk som høgskoler og universitet, f.eks Norges Musikkhøgskole.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.
Voksenåsen har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Om du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering eller er vitne til dette slaø du gi beskjed så fort som mulig. Under Sommerakademi Voksenåsen finnes det alltid en ansvarlig person på hotellet som du kan snakke med.

Du kan også kontakte sommerakademiets prosjektleder, programsjef Anna Florén anna@voksenaasen.no +47 416 95 189, eller Voksenåsens direktør Maria af Klinteberg Herresthal, maria@voksenaasen.no, +47 900 10 546.

Sommerakademiet er et kurs for unge voksne på et hotell med skjenkebevilgning.

Voksenåsen følger de lovene og foreskriftene som finnes for salg og skjenking av alkohol i Norge. Det innebærer at ingen under 18 år serveres alkohol, men også at det ikke selges alkohol til den som er åpenbart påvirket.
Det forutsettes at lærere og andre prosjektansatte ved Sommerakademi Voksenåsen er en god rollemodell og et godt eksempel.