Covid-19 / Koronaviruset

Vi følger svært nøye med på utviklingen av koronaviruset. Det er Helsedirektoratets anbefalinger som vi forholder oss til og vi vil derfor gjøre tiltak etter disse.

Vi fortsetter planleggingen til Voksenåsen Sommerakademi og Juniortalent som normalt.

I starten av mai vil alle søkere få svar på søknaden deres – om de er kvalifisert eller ikke. Blir du kvalifisert vil du få videre informasjon på e-post.

Hvis kurset avlyses pga. situasjonen, eller hvis du hindres i å delta grunnet sykdom eller strenge reisebegrensninger, refunderes kursavgiften. Det er kun serviceavgiften til TicketCo på ca. NOK 185,- vi ikke kan refundere.

Voksenåsen Sommerakademi samarbeider med Klassisk Karantene og det vil bli lagt ut karantenetanker- og tips fra noen av lærerne som underviser under Sommerakademi 2020. Helt gratis for alle! Besøk Klassisk Karantene her.

Safety instructions and corona measures

All participants, teachers and administration of the Voksenåsen Summer Academy 2020 must comply with the following safety instructions.

Safety instructions
  • If you are sick, feeling unwell, suspect you are infected with the Covid-19 or caring for someone that are infected, you cannot participate the course. Please read your rights under “Cancellation”.
  • Wash your hands often. If soap and water are not available, use a disinfectant hand sanitizer provided at the hotel. We are all responsible for preventing the spread of infection.
  • Maintain social distancing of 1 meter.
  • Do not enter any room other than the one you have your masterclass in.
Cancellation
  • If you are prevented from travelling to Norway, we will refund the full course fee*.
  • If you are sick, feeling unwell, suspect you are infected with the Covid-19 or caring for someone that are infected, you cannot participate the course. You will be refunded the full course fee*.
  • Cancellation 1 month – 1 week** before course start: Half of the course fee will be refunded.
  • Cancellation less than 1 week** before course start: No refund.

*minus the service fee from TicketCo.
**not due to sickness.

To be able to run the course of 2020, we appreciate your cooperation and comply with and conduct yourselves in accordance with the special safety instructions and rules. Failure to do so will result in withdrawal the participant of the Voksenåsen Summer Academy 2020 without any refund.