Kursene

Trykk på kurset du ønsker mer informasjon om:

Juniortalent vokal
Sommerakademi blås, vokal og stryk
Sommerakademi kammermusikk

Repertoar og lyd-/videoopptak til søknaden

Du velger selv hva du ønsker å sende inn, men du bør velge noe du viser ditt nivå. Lengde på opptaket bør være 2 – 5 minutter.

Om dere søker kammermusikk, sender dere inn et selvvalgt stykke på 3 – 15 minutter.

Hvis du sender inn en delbar link, må denne være tilgjengelig til 14.mai og for alle med linken.

Sommerakademi blås, vokal, og stryk

Kurset består av åpne mesterklasser, og individuell veiledning og undervisning av den enkelte student. Alle studenter får totalt 200 minutter med enkeltundervisning hver. Kurset retter seg mot musikkstudenter på instrumenter innenfor den klassiske musikktradisjonen, og henvender seg primært til ungdom fra 18 til 28 år.

Kurset inviterer til utfordrende musikalske problemstillinger og oppmuntrer studenten til å gå inn i komplekse læringsprosesser for å bli en bedre musikere. Målet er at nye tanker, erfaringer og erkjennelser kan skapes gjennom de dagene kursene varer. Lærerne på de enkelte kurs er blant de absolutt beste på sine respektive områder/instrumenter i Europa, som lærere og eller utøvere.

Sommerakademiets kunstneriske ledere er fiolinist Peter Herresthal, klarinettist Andreas Sundén og mezzosopran Randi Stene.

Kursavgiften er på 5250 NOK. Kurset gir 3 studiepoeng ved Norges musikkhøgskole.

Gå til lærersiden for å se hvem som underviser i år.

Kammermusikk*:

Kurset retter seg mot musikkstudenter på instrumenter innenfor den klassiske musikktradisjonen, og henvender seg primært til kammermusikkgrupper i alderen 18 til 28 år.

Hver kammergruppe vil få undervisning som en gruppe, men hver student vil også få enkeltundervisning med en lærer på sommerakademiet. Hver student får 200 minutter undervisning på hovedkurset, mens på kammerkurset vil minuttene bli fordelt slik per student:
100 minutter enkeltundervisning
100 minutter kammermusikkundervisning
For en kvartett betyr det at hver student har med seg 100 minutter til kammerundervisningen, altså får kvartetten totalt 4 x 100 = 400 minutt kammerundervisning.

Kursavgiften på kammermusikk er lik hovedkurset; 5250 NOK.
Kurset gir 3 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole.

*Alle i kammergruppen må søke individuelt.

Juniortalent vokal:

Juniortalent vokal er et tilbud for unge sangere som enda ikke har startet sine studier. Du vil få mesterklasser fra Åshild Kyvik Bauge i tillegg til den legendariske sanglæreren Susanna Eken. I tillegg vil du få muligheten til å bli inspirert av de eldre studentene på hovedkurset ved å være passiv deltaker på deres mesterklasser.

Kurset går parallelt med hovedkurset, men avsluttes torsdag 5.august med en avslutningskonsert på formiddagen før avreise. Når du ikke har mesterklasse har du mulighet til å følge mesterklassene med de andre studentene. Lærer for 2020 var anerkjente pedagoger og utøvere og det er masse å lære fra dem bare ved å lytte og se på mesterklassene. Det vil også være foredrag og oppvarming sammen med de andre studentene.

Kursavgiften for Juniortalent vokal er 3250 NOK.

 


© Voksenåsen Summer Academy / Eirik Tonnem