Kursavgift og stipend 2020

De største delene av kostnadene for 2020-kurset dekkes av Norges musikkhøgskole, Dextra, Svensk-norska samarbetsfonden, Kungliga Musikhögskolan, Royal College of Music London, Musikhögskolan Ingesund, Florian Leonhard Fine Violins, Eckbos legat og Voksenåsen. Din avgift dekker din egen kost og losji.

Kursavgiften på NOK 5250,- inkluderer*

 • Alle måltider
 • Innlosjering i enkeltrom
 • Tilgang til alle mesterklasser og klassetimer**
 • 4-5 undervisningstimer (200 minutter undervisning)

*Hvis kurset avlyses pga. situasjonen, eller hvis du hindres i å delta grunnet sykdom eller strenge reisebegrensninger, refunderes kursavgiften.
**Begrenset med plasser per rom pga. smittevernhensyn.

Les mer om kurset: https://summeracademy.no/kursene/

Kursavgift for Juniortalent vokal 2020 er NOK 3250,-*

 • Alle måltider
 • Innlosjering i enkeltrom
 • Tilgang til alle mesterklasser og klassetimer**
 • Undervisning/mesterklasse

*Hvis kurset avlyses pga. situasjonen, eller hvis du hindres i å delta grunnet sykdom eller strenge reisebegrensninger, refunderes kursavgiften.
**Begrenset med plasser per rom pga. smittevernhensyn.

Les mer om juniorkurset: https://summeracademy.no/kursene/

Spørsmål om kursavgift kan stilles til summeracademy(@)voksenaasen.no

Tillegg

Dersom du har behov for ekstra overnatting før eller etter kurset, vil dette koste NOK 750,- per natt. Bookes samtidig som du betaler kursavgiften. Prisen inkluderer frokost.

Stipend

Studenter som vil delta på Sommerakademiet kan eventuelt søke om å få refundert eller dekket sine kursutgifter hos den utdanningsinstitusjon de er tilknyttet.

 • Studenter ved Kungliga musikhögskolan i Stockholm kan kan søke reisestipend. Les mer på KMH:s sine nettsider.
 • Studenter ved Barratt-Due musikkinstitutt i Oslo kan søke støtte fra Venneforeningen.
 • Studenter ved Norges musikkhøgskole kan søke om stipend når de sender inn søknad til sommerakademiet. Stipendet trekkes direkte fra fakturaen på kursavgiften. Spørsmål om stipend fra NMH kan stilles til Sommerakademiet eller Tore Broholt.

Studiepoeng

Dersom du skal oppnå studiepoeng for Voksenåsen Sommerakademi, må du registrere deg i NMHs Søknadsweb. Velg først opptaket «Andre opptak: Sommerkurs (kun for inviterte)» og deretter det aktuelle kurset.

Registreringen er nå åpen. Dette er ikke et reelt opptak, men bare et hjelpemiddel for å få registrert alle kursdeltakerne.

Lenke til NMHs Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nmh

Kontakt systemansvarlig Rasmus Kjær ved NMH hvis du opplever problemer med registreringen; rasmus.kjaer(@)nmh.no


© Voksenåsen Summer Academy / Eirik Tonnem