Kursavgift og stipend 2021

De største delene av kostnadene for 2021-kurset dekkes av Norges musikkhøgskole, Dextra, Svensk-norska samarbetsfonden, Kungliga Musikhögskolan, Royal College of Music London, Musikhögskolan Ingesund og Voksenåsen. Din avgift dekker din egen kost og losji.

Voksenåsen Sommerakademi

Kursavgiften er på 5250 NOK og inkluderer

 • Alle måltider
 • Innlosjering i enkeltrom
 • Tilgang til alle mesterklasser og klassetimer
 • 4-5 undervisningstimer (200 minutter undervisning)

Les mer om om de ulike kursene: https://summeracademy.no/kursene/

Juniortalent vokal

Kursavgift er på 3250 NOK og inkluderer

 • Alle måltider
 • Innlosjering i enkeltrom
 • Tilgang til alle mesterklasser og klassetimer
 • Mesterklasse

Les mer om juniorkurset: https://summeracademy.no/kursene/

Spørsmål om kursavgift kan stilles til summeracademy(@)voksenaasen.no

Stipend

Studenter som vil delta på Sommerakademiet kan eventuelt søke om å få refundert eller dekket sine kursutgifter hos den utdanningsinstitusjon de er tilknyttet.

 • Studenter ved Kungliga musikhögskolan i Stockholm kan kan søke reisestipend. Les mer på KMH:s sine nettsider.
 • Studenter ved Barratt-Due musikkinstitutt i Oslo kan søke støtte fra Venneforeningen.
 • Studenter ved Norges musikkhøgskole kan søke om stipend når de sender inn søknad til sommerakademiet. Stipendet trekkes direkte fra fakturaen på kursavgiften. Spørsmål om stipend fra NMH kan stilles til Sommerakademiet eller Tore Broholt.

Studiepoeng

Som deltager av Voksenåsen Sommerakademi 2021 mottar du 3 studiepoeng. Disse bli registrert i etterkant av kurset.

Ekstra overnatting

Dersom du har behov for ekstra overnatting før eller etter kurset, vil dette koste 750 NOK per natt. Bookes samtidig som du betaler kursavgiften. Prisen inkluderer frokost.


© Voksenåsen Summer Academy / Eirik Tonnem