Kursavgift og stipend

De største delene av kostnadene for kurset dekkes av Norges musikkhøgskole, Svensk-norska samarbetsfonden, og Voksenåsen.

Kursavgiften på NOK 4950,- inkluderer

  • Alle måltider
  • Innlosjering i dobbeltrom
  • Mesterklasser
  • 4-5 leksjoner

Spørsmål om kurs- og registreringsavgift kan stilles til elma(@)voksenaasen.no

Tillegg

  • Tillegg for enkeltrom: 650 NOK, for hele perioden.
    Tillegget betales på plass på Voksenåsen hvis tilbud gis om dette. Vi garanterer ikke at alle som ønsker enkeltrom kan få det.

Dersom du har behov for ekstra overnatting før eller etter kurset, vil dette koste NOK 750,- per natt. Prisen inkluderer frokost.

Stipend

Studenter som vil delta på Sommerakademiet kan  eventuelt søke om å få refundert eller dekket sine kursutgifter hos den utdanningsinstitusjon de er tilknyttet.

  • Studenter ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm kan kan søke reisestipend. Les mer på KMH:s sine nettsider.
  • Studenter ved Barratt-Due musikkinstitutt i Oslo kan søke støtte fra Venneforeningen
  • Studenter ved Norges musikkhøgskole i Oslo kan søke om stipend. Fristen for søknad er 20 april.  Stipendet trekkes direkte fra fakturaen på kursavgiften.

Spørsmål om stipend fra NMH kan stilles til sommerakademiet@voksenaasen.no eller knut.jarbo (@) nmh.no