kursavgift

avbeställning

När du får tillbud om plats på kursen accepterar du genom att betala in kursavgiften till oss innan fristen.

Avgiften 2018 är 4950:- NOK och då ingår kurs, boende i dubbelrum och all mat.

Om du därefter inser att du inte vill gå kursen gäller följande:

  • Kursavgiften, minus 300,-i administrationskostnad betalas tillbaka vid avbokning fram till 1 månad innan kursstart.
  • Vid avbokning 1 månad – 24 h innan kursstart betalas halva avgiften tillbaka.
  • Vid avhopp mindre än 24 innan kursstart betalas ingen avgift tillbaka. Undantag kan om studenten uppvisar läkarintyg.