Naoko Tanaka

Naoko Tanaka,  undervisar både vid Julliard School och vid Steinhardt Department of Music at New York University i tillägg till sommarskolan vid Aspen Music School. Hon föddes i Tokyo och började sin karriär med studier vid Toho School, där hon vann flera priser och tävlingar. Hon började sin amerikanska karriär vid Julliard, och har även studerat vid AMFS för Dorothy DeLay. Tanaka är en av grundarna av Orpheus Chamber Orchestra, en ensemble som hon har lett som konsertmästare i framträdanden i Carnegie Hall, genom hela Nord- och Sydamarika, Europa och Asien och över 30 skivinspelningar. Hon är också konsertmästare för St. Luke’s Chamber Ensemble, och medlem av Raphael Trio.