Tilbud om plass sendt ut!

Idag har alle kvalifiserte studenter fra de nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) — unntatt studenter på harpe, piano, akkordeon, og obo— fått tilbud om plass på kurs eller tilbud om å stå på ventelista.

Piano, harpe, obo, og akkordeon klassene er dessverre kansellert.

Dessverre kan vi i år, på grunn av reiserestriksjoner og andre begrensinger i og med korona-pandemien ikke ta imot studenter fra andre deler av verden enn Norden. Alle ikke-nordiske studenter har fått beskjed om dette de siste par dagene i e-mail.

Noter at det er hver enkelt students ansvar å sjekke reiserestriksjoner for å være sikker på at man kommer inn i Norge. Studenter som er i karantene vil ikke være velkomne på Voksenåsen.

Hvis du mangler en e-Mail fra oss, sjekk søppelposten eller ta kontakt på summeracademy@voksenaasen.no